Förstudie

Med en grundlig analys blir resultatet av arbetet så mycket bättre. Vi vet. För vi har gjort det så många gånger tidigare. Att lära känna dina utmaningar och se var förändringar skulle ha högst effekt är två viktiga mål med en förstudie.

Med resultatet kan du sen ta beslut på vilka steg du vill göra för att bäst hålla din IT-strategi och få bäst nytta av din investering. Förstudien kan också användas som ett underlag för upphandling.

Kommentarer inaktiverade.